Hoe geef je je abonnement een opwaardering? | Analyse
Gebruiker
Hoe geef je je abonnement een opwaardering? placeholder

De eerste editie van FondsenAnalyse is verzonden naar alle abonnees van de Analyse nieuwsbrief. Abonnees die geïnteresseerd zijn om een abonnement te nemen op FondsenAnalyse raden we aan om geen apart abonnement te nemen op FondsenAnalyse naast hun bestaande abonnement op Analyse. We adviseren dat u eerder kiest voor een opwaardering van het bestaande abonnement. Het bestaande abonnement op Analyse (van 6 maanden of 1 jaar) kan eenvoudig opgewaardeerd worden naar een abonnement op beide nieuwsbrieven. Deze abonnementsformule heet het "Totaalpakket". Deze abonnementsformule biedt u als bestaande abonnee ook al een korting tot 70 euro.

In enkele eenvoudige stappen kunt u uw bestaande abonnement opwaarderen. We leggen dit hieronder uit.

U kan zeer eenvoudig uw bestaande abonnement opwaarderen naar een Totaalpakket. U hoeft daarvoor niet wachten tot uw bestaande abonnement vervalt. De opwaardering naar een Totaalpakket kan steeds op onze abonneerpagina of indien u aangemeld bent op de website met uw gebruikersnaam.

Stap 1: Ga naar de website www.analyse.be (of www.fondsenanalyse.be) en meldt u aan met uw bestaande gebruikersnaam en paswoord (Indien u nog geen gebruikersnaam of paswoord hebt, kunt u dit zelf voor de eerste maal kiezen).

Stap 2: Er zijn twee mogelijkheden om de Opwaarderingsfunctie te vinden.

Ofwel gaat u naar de abonnementenpagina. In de bovenste balk zal u de tekst zien die u leidt naar de opwaarderingsfunctie. U zal doorverbonden worden naar de pagina "Overzicht Inschrijving" waar u een actief abonnement kunt selecteren om op te waarderen.

 Screenshot Jeroen Abonnementen Opwaarderen

Ofwel gaat u rechtstreeks naar de pagina "Overzicht Inschrijving" nadat u bent aangemeld. Klik op de knop "Opwaarderen".

 Screenshot Jeroen1 Opwaarderen

Stap 3: Selecteer een actieve inschrijving om naar op te waarderen. In dit testvoorbeeld kan een Analyse abonnement van 6 maanden opgewaardeerd worden naar een jaarabonnement op Analyse of een jaarabonnement op het Totaalpakket. Gelieve het abonnement naar uw keuze te selecteren.

Screenshot Jeroen1 Opwaardering Selecteer inschrijving

Stap 4: Eenmaal u het abonnement naar keuze hebt geselecteerd, berekent het computerysysteem automatisch de kostprijs van de opwaardering. U krijgt op uw scherm een detail te zien van uw huidige abonnement én het abonnement dat u verkoos als opwaardering.

Afhankelijk van uw bestaande abonnement in Analyse zal het systeem voor u berekenen hoeveel de resterende kostprijs bedraagt om op te waarderen naar een Totaalpakket. Dit computersysteem wordt door duizenden websites gebruikt en is steeds correct. (Foutieve resultaten zijn enkel mogelijk als gevolg van foutieve manuele input van gegevens. Gelieve dit eventueel te melden aan info@analyse.be)

Screenshot Jeroen1 Opwaardering berekening V3

Het systeem zal automatisch rekening houden met de resterende looptijd van uw bestaande abonnement en berekent de restwaarde hiervan. En de korting van 70 euro is reeds verrekend in de kostprijs van Totaalpakket. Bijvoorbeeld: als uw abonnement op Analyse nog 100 dagen loopt, dan zal u de prijs worden aangeboden voor een jaarabonnement op het Totaalpakket verminderd met de nog resterende waarde van 100 dagen Analyse abonnement ("bedrag nog niet benut" in de opwaarderingsdetails). De automatische berekeningen zijn tot op de dag juist! Als u dus nog maar net een nieuw abonnement had genomen op Analyse zal dus een groot percentage van de reeds betaalde 295 euro (abonnementskost "Analyse") in mindering worden gebracht van de kost voor het Totaalpakket. Als u abonnement op Analyse reeds bijna ten einde loopt, zal een klein percentage hiervan in mindering worden gebracht.

Stap 5: Als u gekozen hebt voor de opwaardering, dan krijgt u op het volgende scherm de facturatiegegevenste zien. Prijzen zijn hier BTW inclusief (prijs Totaalpakket incl BTW bedraagt 445 euro). Kijk zeker nog eens uw gegevens na die later op een factuur zullen verschijnen. Als betalingsmethode kan u voorlopig enkel kiezen voor bankoverschrijving (We zijn nog druk bezig aan de online betalingsmethode). Via de volgende stap ontvangt u de gegevens voor de bankoverschrijving. Selecteer onderaan het scherm "Verder gaan".

Screenshot Jeroen1 Na Opwaardering Facturatiegegevens

Stap 6: U ziet nogmaals het totaal van uw betaalgegevens. Een e-mail met (pro forma) factuur is reeds in bijlage naar uw mailadres gestuurd. In deze mail, met als titel "Analyse - Aanvraag Inschrijving Totaalpakket", staan onze gegevens om de bankoverschrijving uit te voeren (IBAN en BIC codes). Gelieve in de mededeling van uw bankoverschrijving ook uw gebruikersnaam van de website te vermelden! De opwaardering van uw abonnement zal geactiveerd worden eenmaal de betaling ontvangen is. Klik in dit scherm op "Bevestigen".

Screenshot Jeroen1 Betaalgegevens email volgt

Stap 7: Ten laatste bedanken we u uiteraard voor uw inschrijving. U krijgt de (pro forma) factuur te zien van de opwaardering. U kunt dit document downloaden als u dat wenst. 

Screenshot Jeroen1 Bedankt voor inschrijving Factuur

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen !!

Indien u verder nog vragen zou hebben, kunt u ons steeds contacteren via info@analyse.be

Heeft u een vraag?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren of neem een kijkje in onze Veelgestelde vragen.

Contact
aanmelden