Gebruiker

Algemene Abonnementsvoorwaarden

  1. Aanbod
  2. Bestelling plaatsen
  3. Looptijd en beëindiging
  4. Standaardtarieven
  5. Betaling
  6. Herroepingsrecht
  7. Levering 
  8. Uw privacy
  9. Ten slotte

Voor bepaalde acties worden de Algemene abonnementsvoorwaarden aangevuld met en/of aangepast door actievoorwaarden.


1. Ons aanbod


1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. U hebt ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een proefexemplaar. Hierdoor bent u voldoende geïnformeerd vooraleer een aankoop te plaatsen en bieden wij geen herroepingsrecht.

3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze AnalysePublicaties op elk ogenblik te wijzigen. Het aantal pagina's zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (postversturing, Analysepublicaties, Analyseportefeuille, website, ...) wijzigingen ondergaan.


2. Bestelling plaatsen


1. U kan enkel een bestelling plaatsen als u meerderjarig bent. Indien u nog minderjarig bent, dan kunnen enkel uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen.

2. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene abonnementsvoorwaarden en de privacydisclaimer, aanvaardt. U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien u dit niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.

3. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen op onze website, door in te gaan op een welbepaald abonnementsaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

3. Looptijd en beëindiging


Na afloop van uw looptijd  loopt uw abonnement af. Verlengen kan via uw account, online betalen of via overschrijving. U kiest het gewenste abonnement en doorloopt de verdere stappen.4.  Standaardtarieven 


427 euro inclusief BTW per jaar


377 euro inclusief BTW per jaar voor alle abonnees die hun jaarabonnement verlengen. 

270 euro inclusief BTW per 6 maand

55 euro inclusief BTW per maand

We behouden ons het recht voor om onze abonnementstarieven op elk ogenblik te wijzigen. Een tariefswijziging zal aan de abonnee meegedeeld worden door middel van de tijdige publicatie ervan op de website. Het gewijzigde tarief is van toepassing vanaf de eerstvolgende betaalperiode op alle lopende abonnementsovereenkomsten.


5. Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek abonnementsaanbod, kunnen aankopen betaald worden via overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

 

6. Herroepingsrecht


Wij bieden geen herroepingsrecht gezien een proefexemplaar kan worden aangevraagd alvorens te abonneren. Als u op basis van dit proefexemplaar overgaat tot de aankoop van een abonnement dan kan dit niet meer worden herroepen. Dit om tegen te gaan dat een abonnement wordt aangekocht en misbruikt om toegang te verkrijgen tot de website en alle analysepublicaties in het archief te downloaden op de website en erna het abonnement daarna stop te zetten en het geld terug te vragen.


7. Levering


1. We doen ons uiterste best om de publicaties zo snel mogelijk te leveren op het adres dat u opgaf. Dit hangt uiteraard ook buiten onze wil om af van de drukkerij en de post. Levering van uw papieren abonnement is mogelijk als postabonnement maar enkel in België. U kan er ook voor kiezen de bomen te sparen en af te zien van een postabonnement, maar deze keuze laten wij volledig aan u. U kan dit aanduiden bij het aangaan van uw abonnement, maar ook steeds wijzigen in uw account in het ledenmenu het luik 'Gegevens en voorkeuren'. Deze keuze wijzigt niets aan de prijs van uw abonnement. U kan er ook steeds voor kiezen een mail te ontvangen bij het plaatsen van een nieuwe Analysepublicatie op de website zodat u meteen op de hoogte bent. Dit kan u ook aanduiden onder het luik 'Gegevens en voorkeuren'. Het plaatsen van een Analysepublicatie op de website vlot uiteraard sneller dan het leveren van een Analysepublicatie via de post. Deze optie is dus zeer interessant. Krijgt u deze mails niet, kijk dan na in gegevens en voorkeuren of u dit hebt aangevinkt, indien ja bekijk eerst uw spam. Krijgt u de mails nog steeds niet, ga dan naar contact op de website en stel hier uw vraag.

2. De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw aankoop opgeeft. Een adreswijziging kan u zelf aanpassen in uw account in het ledenmenu bij 'Gegevens en voorkeuren'. U kan ook steeds een mail sturen met de vraag om dit aan te passen. Ga dan naar contact op de website en stel hier uw vraag.

3. Bij een maandabonnement is er geen levering met de post inbegrepen.


8. Uw privacy


Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SAS Avant-Garde Finance, (verwerkingsverantwoordelijke) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van uw abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen uw abonnement. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Zoals bijvoorbeeld postgegevens aan de drukker. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

9. Ten slotte


1. Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de eventuele actievoorwaarden, de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en SAS Avant-Garde Finance. U verklaart de algemene abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene abonnementsvoorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

2. Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door SAS Avant-Garde Finance, online via www.analyse.be . Ga naar Contact daar kan u ons contacteren voor vragen of klachten.

3. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Carcassonne, met toepassing van het Franse recht.

aanmelden