Gebruiker
Amundi lanceert retrocessievrije fondsencompartimenten in België voor First Eagle (met update) placeholder Premium
  • jun. 23, 2015
  • Jeroen Vandamme

Heel wat beleggers betalen, vaak zonder dat ze het weten, distributiekosten aan hun bank door in een beleggingsfonds te beleggen. Naast de instapkosten ontvangt de verkopende bank namelijk vaak nog eens de helft van het jaarlijkse beheerloon van een fonds. De fondsbeheerder zal namelijk de helft van het beheerloon in een retrocessie terugstorten naar de distributeur, dit is de bank waar de belegger zijn fonds aankoopt. Dat veel beleggers deze distributiekost niet kennen, is omdat deze kost via het beheerloon in mindering wordt gebracht van de rendementen van een fonds. Het beheerloon van een fonds wordt dagelijks proportioneel van de netto inventaris waarde (NIW) afgetrokken. Het gaat dus niet om een eenmalige kost waarvan je een factuur te zien krijgt.

Al jarenlang probeert Europa een nieuwe regelgeving te creëren die deze distributie- of retrocessiekosten verbiedt (onder Mifid 2). Groot-Brittannië en Nederland zijn alvast voorlopers want in deze landen hebben de lokale regelgevers deze praktijk al verboden. Heel wat fondsenbeheerders hebben de afgelopen twee jaar retrocessievrije fondsen gecreëerd (soms worden dit ook rebatevrije of provisievrije fondsen genoemd) om op de Britse en Nederlandse markt te verkopen. Deze fondsencompartimenten bieden een duidelijk lagere jaarlijkse kost aan, juist omdat de distributiekost is weggevallen. Het logische gevolg is dat deze retrocessievrije fondsencompartimenten door hun lagere kosten ook betere rendementen genereren. Zeer positief dus, alleen jammer dat tot nu toe deze retrocessievrije compartimenten nog niet geregistreerd zijn op de Belgische markt en door vele Belgische banken nog niet worden aangeboden. Maar daar lijkt dus nu verandering in te zullen komen.

Retrocessievrije fondsencompartimenten voor First Eagle Amundi International

In de komende maanden zullen we bij FondsenAnalyse nog dieper ingaan op dit onderwerp, maar ik haal het nu meteen naar boven omdat de fondsenbeheerder Amundi sinds een tweetal weken retrocessievrije fondsen heeft laten registreren op de Belgische markt voor de First Eagle fondsen. Dit is belangrijk omdat er hierdoor ook retrocessievrije compartimenten gecreëerd zijn voor het First Eagle Amundi International fonds, het gemengde fonds dat uitvoerig werd besproken in de eerste editie van het FondsenAnalyse magazine.

Het nieuws van de lancering van retrocessievrije fondsen door Amundi kwam helaas na de publicatie van het artikel over het First Eagle Amundi International fonds. In dat artikel (opvraagbaar op de website via proefexemplaar) én in de bijgaande FondsenSelectie werden toen uitvoerig de verschillende fondsencompartimenten besproken (kapitalisatie en distributie en de compartimenten in verschillende valuta).

Het jaarlijkse beheerloon voor de gewone fondsencompartimenten bedraagt 2,2%. De nieuwe retrocessievrije compartimenten bieden echter een jaarlijkse beheerloon van slechts 1,52%, wat bijna 0,7% lager is dan bij de gewone compartimenten! 

0,7% , dat betekent tegenwoordig één of twee jaar rente op de meeste spaarrekeningen. Het gaat hier dus om een groot verschil, zeker als je beseft dat je deze kost met een retrocessievrij fondsencompartiment elk jaar opnieuw uitspaart.

Hieronder vindt u de nieuwe retrocessievrije compartimenten voor het First Eagle Amundi International fonds. Meer informatie over deze compartimenten vindt u via deze link.

- LU0878867604 (compartiment in USD en kapitaliserend)

- LU0878867786 (compartiment in USD en distribuerend)

Vraag aan uw online-bank, of huisbankier, of deze fondsencompartimenten aangeboden worden.

Update !

In een nieuwe reactie aan de redactie meldt Amundi dat er voorlopig enkel voor het First Eagle fonds de meeste retrocessievrije compartimenten in België geregistreerd zijn. Voor de vele andere Amundi fondsen zijn er nog geen directe plannen om de retrocessievrije fondsen te registreren in België. 

Voorlopig kunnen de retrocessievrije compartimenten van het First Eagle fonds gekocht worden door beleggers bij distributeurs in Groot-Brittannië en Nederland of bij distributeurs die een akkoord hebben met de Raad van Bestuur (bij First Eagle Amundi). De retrocessievrije compartimenten van het First Eagle fonds zijn via de Nederlandse online bank Binckbank wél te koop in België. 

In een reactie zegt Amundi België dat Binckbank voorlopig de enige bank is in België die de retrocessievrije compartimenten van het First Eagle fonds beschikbaar stelt. De goedkeuring die Binckbank verkreeg om deze retrocessievrije compartimenten te verdelen zal verkregen zijn via Nederland. Andere Belgische banken bieden deze retrocessievrije compartimenten momenteel niet aan. 

Zowel Amundi als andere fondsenbeheerders melden dat zij pas meer retrocessievrije compartimenten zullen registreren in België als zij daarvoor voldoende vraag ontvangen. Momenteel is er geen vraag van Belgische banken..

Noot van de redactie: Uiteraard is dit een kip-of-het-ei-verhaal. Er zal pas vraag van de banken komen eenmaal hun cliënten hiernaar vragen. De bankcliënten weten niet dat deze retrocessievrije compartimenten bestaan én zullen er dus bij hun bankier niet naar vragen. Momenteel worden vele van deze retrocessievrije compartimenten niet in België geregistreerd omdat.. er geen vraag naar is.... Er kan vaak pas een vraag ontstaan wanneer men wéét dat het product bestaat. 

FondsenAnalyse informeert zijn lezers en abonnees dus graag over het bestaan van deze compartimenten die lagere kosten met zich meebrengen. Dit is niet voordelig voor de banken die hierdoor inkomsten zullen mislopen, dus zij zullen zo lang mogelijk wachten om deze retrocessievrije compartimenten aan te bieden. Het is nu aan de belegger om de vraag te stellen aan de bankier. Hoe meer dergelijke vragen  van cliënten bij banken belanden over de retrocessievrije fondsen, des te meer zij gedwongen zullen worden deze aan te bieden. Waarna zij de vraag zullen stellen aan de fondsbeheerders om deze compartimenten in België te registreren.

Een positieve evolutie voor de belegger

De registratie van retrocessievrije fondsen op de Belgische markt is een zeer positieve evolutie voor de (kleine) Belgische belegger. Amundi was al bij de eerste vermogensbeheerders die retrocessievrije fondsen aanbood in Nederland, waarna andere vermogensbeheerders moesten volgen. Ook nu valt te verwachten dat andere vermogensbeheerders zoals Carmignac Gestion, Invesco, Aberdeen, Threadneedle, BlackRock en vele anderen zullen volgen met de registratie van hun retrocessievrije fondsencompartimenten in België.

Als distributeur zullen de online-banken, en zeker de Nederlandse banken, ongetwijfeld pionieren met de retrocessievrije fondsen. De online-banken De Giro en Binckbank bieden nu al retrocessievrije fondsen aan hun klanten. Ook Nederlandse private banken zoals ABN AMRO en Van Lanschot betalen distributiekosten al een tijdje terug aan hun cliënten die in fondsen beleggen. Andere banken doen het soms op aanvraag van de cliënt ... voor de cliënten die het tenminste weten..

Een trend die niet alleen de fondsenindustrie maar ook het vermogensbeheer zal veranderen.

Dit is een evolutie die zich enkel maar zal doorzetten, een trend die niet meer tegen de houden is. Maar België toch opnieuw weer rijkelijk laat bereikt.. Deze trend veroorzaakt echter niet alleen een drastische wijziging in de fondsenindustrie, het zal ook het vermogensbeheer veranderen en bevat ook enkele negatieve kanttekeningen. FondsenAnalyse speelt in op deze zeer belangrijke trend en zal hierover in de toekomst duidelijk bericht geven.

FondsenAnalyse zal in zijn adviezen duidelijk communiceren over de mogelijkheden van retrocessievrije fondsencompartimenten. De doelstelling van FondsenAnalyse is steeds om de beste adviezen te brengen. FondenAnalyse brengt u analyses die u beleggingskosten zullen besparen én die uw rendementen kunnen verhogen. FondsenAnalyse kan dit doen omdat het 100% onafhankelijk opereert. Onafhankelijk van commissies en van financiële instellingen en onafhankelijk van adverteerders. FondsenAnalyse is enkel afhankelijk van zijn abonnees en wij hopen dat onze analyses blijven geapprecieerd worden. Aarzel niet om de artikels op onze website te delen met andere mogelijke geïnteresseerden.

Heeft u een vraag?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren of neem een kijkje in onze Veelgestelde vragen.

Contact
aanmelden