Gebruiker
Psychologische wetenschappers waarschuwen dat overheid doelbewust campagne van massa-angst creëert. placeholder
  • apr. 13, 2021
  • Jeroen Vandamme

In Groot-Brittanië is uitgelekt dat de overheid psychologen aan het werk zet om de publieke opinie sterk te beïnvloeden en angstig te houden. De Britse krant 'the Telegraph' deed het verhaal uit de doeken.

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/02/state-fear-ministers-used-covert-tactics-keep-scared-public/

Gepensioneerde psychologen die eerder in dienst waren van de overheid zijn nu opgestaan als klokkenluiders en stuurden een open brief over hun bezorgdheden, waaronder "tactieken om angst en en schaamte te gebruiken om menselijk gedrag te sturen".

In een open brief stellen de psychologen dat de Britse overheid "verborgen psychologische strategieën gebruikt, die onder de radar van het bewustzijn van de mensen opereren met als doel om burgers in de richting te duwen om te conformeren aan de omstreden en ongekende maatregelen rondom de nieuwe gezondheidspolitiek". "Het is alsof er een kleine industrie is ontstaan rond pandemie management en het alle kritische stemmen uitsluit", stellen de klinische psychologen.

Na het uitgelekte schandaal stuurde de gerenommeerde auteur Frederick Forsyth een lezersbrief naar The Telegraph. Deze mag integraal vertaald worden want het is briljant en slaat nagels met koppen.

"Felicitaties aan The Telegraph en Gordon Rayner om het verhaal te onthullen dat de campagne van massa angst een ooit moedige natie reduceert tot een schrikbewind en dit doelbewust was georganiseerd om gehoorzaamheid veilig te stellen aan de politiek van de lockdown.

Slechts éénmaal eerder heb ik iets gezien dat hierop lijkt. Dat was toen ik in Oost-Duitsland was gestationeerd in 1962. Dergelijke tactieken van brainwashing werden gebruikt om Oost Berlijners angst aan te jagen en te geloven dat de Berlijnse Muur een beschermingsmaatregel was tegen het kleine West Berlijn en dat het Stasi-regime hun bewaker was. De Muur was uiteraard een instrument om de mensen te onderwerpen.

Nooit had ik gedacht dat de overheid van een land wiens uniform ik ooit met zulke trots droeg uiteindelijk zo diep zou zakken. De verantwoordelijken zouden zonder enige vertraging geïdentificeerd moeten worden en ontslagen moeten worden uit al hun functies."

Frederick Forsyth, uit Beaconsfield, Buckinghamshire.


Wel, die schiet raak.

Voordat hij auteur werd in de jaren 1970 was Frederick Forsyth journalist in de jaren '60, voornamelijk als correspondent in Oost-Europa. Hij weet dus waarover hij schrijft.

Frederick Forsyth, bouwjaar 1938 en dus 82 jaar oud.

Is het niet opmerkelijk dat het groeiende aantal critici van de lockdown politiek voornamelijk uit twee generaties komen? Namelijk de stille en oude generatie, die vòòr de wereldoorlog is geboren, en de jonge generatie, Millennials maar vooral de Zoomers.

Heeft u een vraag?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren of neem een kijkje in onze Veelgestelde vragen.

Contact
aanmelden