Geld printen. Zo simpel ! | Analyse
Gebruiker
Geld printen. Zo simpel ! placeholder
  • sep. 11, 2020
  • Jeroen Vandamme

Wat een verrassing. NOT !

De economen die in 2019 nog zaten te ijveren dat centrale banken geld moesten drukken om het klimaat te redden, gebruiken nu de corona-­crisis als excuus. Terwijl de luchtkwaliteit het zuiverst is in decennia en de natuur terug zijn plaats begint op te eisen.

Voor de man met de hamer lijkt alles wel op een nagel. "ʺEconomen vragen om de geldpers aan te zetten", meldde HLN in volle economische en sociale lockdown. 

Zo simpel is het probleem écht niet opgelost. De geldpers staat in de meeste westerse landen al aan sinds 2009 ! 

We zijn al het tweede decennium ingegaan van volle bak geld printen en nu biedt de corona-­crisis hét alibi om helemaal in overdrive te gaan.


Econoom Paul De Grauwe ziet dé weg uit de coronacrisis: "Gewoon geld bijmaken. Zo simpel is het écht."

Bron: Het Laatste Nieuws

Schulden wegtoveren ? 

Het idee van De Grauwe is dat je met geld drukken inflatie zal creëren en "de schulden kan wegtoveren".

Wel, inflatie zullen we hebben. Die is er al 50 jaar non-­stop. Maar de economen-tovenaren zijn aan het falen om de schulden onder controle te houden. Schulden tover je niet weg als de centrale banken extra geld drukken.

De wereld heeft sinds de vorige financiële crisis 11 jaar (!) tijd verloren om schulden af te betalen. De schulden werden niet weggetoverd, integendeel en de druk op toekomstige generaties werd vergroot. Door negatieve rente werd er simpelweg geld gestolen uit de toekomst. Intussen werden de schuldenbergen op overheid, bedrijfs-­ en particuliere niveau's drastisch verhoogd en de toekomst van de jonge generaties gehypothekeerd.

Er is géén voorbeeld in de wereldgeschiedenis waarbij geld drukken leidt tot welvaartsbehoud. En toch gaan overheden het nog eens proberen, aangespoord door foute economische theorieën.

De realiteit is dat schulden worden bijgetoverd 

Schulden worden niet makkelijk weggetoverd als de centrale banken extra geld drukken.

Integendeel, de acties van de laatste weken en maanden tonen perfect aan dat net het omgekeerde gebeurt. Ik refereer naar de grafiek van de schulden die bedrijven in maart 2020 als obligaties verpatsten (zie: Analyse nr. 1778). 

Een ongezien record!

Net omdàt de centrale banken sinds midden maart 2020 besloten massaal geld bij te drukken en hiermee voor biljoenen dollars bedrijfsobligaties te kopen.

Bedrijven wéten nu dat centrale banken hun schulden ten alle prijze zullen opkopen en gaan er dus nog méér maken! Pervers en hallucinant.

Schulden wegtoveren verandert in bijtoveren, terwijl er meer geld gedrukt wordt, het spaargeld gedevalueerd wordt en een grotere hypotheek op de toekomst komt te liggen met een grotere schuldencrisis in het verschiet. Indien we het geluk hebben deze te mogen meemaken.


In maart 2020, in volle coronadepressie, werd het record van bedrijfsobligatieuitgiftes gebroken. In maart hebben bedrijven voor 264 miljard dollar aan schulden verpatst, fors boven het vorige record van 180 miljard in januari 2017. Als u denkt dat dit toeval is... deze tendens werd de voorbije maanden doorgezet met schuldenrecords in het voorjaar en tijdens de zomermaanden. 

Dus terwijl bedrijven wereldwijd een historische pandoering van de omzet en de winsten zien, laten ze doodleuk hun schulden exploderen. 

Hoe ze dit ooit zullen terugbetalen? Nooit. Dit doen ze omdat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, sinds midden maart bedrijfsobligaties opkoopt. En de Fed zal er niet meer van af raken. In volle crisis wordt er dus al een nieuwe kredietzeepbel opgeblazen.


Bron grafiek: Morgan Stanley. Maandelijkse uitgiftes van bedrijfsschulden explodeert in maart 2020.

Dit is géén alleenstaand geval en hetzelfde geldt voor publieke schulden van westerse overheden.

Een structureel probleem 

Iedereen die een beetje intuïtief denkt, voelt meteen aan hoe fout dit is. Geld printen om schulden op te kopen zal de schuldenberg niet wegtoveren. Punt uit. En toch proberen economen dit te overrationaliseren en komt men tot totaal foute conclusies.

Het schuldenprobleem blijft wegen op de samenleving, er komt géén structurele oplossing en we botsen van de ene economische crisis in de andere. En het gevaarlijkste van allemaal: sinds 1945 wordt elke economische crisis en recessie langer en zwaarder.

Het is dan ook een schande dat economen met deze seniele opinies een podium in de media blijven krijgen. Eigenlijk is het niets minder dan een misdaad tegen de jonge en toekomstige generaties.

Al dat geld drukken creëert tal van perverse neveneffecten doorheen de samenleving, het vergroot de ongelijkheid tot een punt dat allerhande essentiële systemen dreigen te breken en in te storten.

Het is dringend tijd dat hier een halt aan toegeroepen wordt. Maar of het zal gebeuren?


Deze tekst werd gepubliceerd in april en mei 2020 (Analyses 1778 en 1779) maar is meer dan ooit brandend actueel gezien economen blijven ijveren om centrale banken buitengewone machten en maatregelen toe te kennen.

Tegelijkertijd wordt door deze economen de nefaste gevolgen van deze politiek op de huidige én toekomstige generaties schandelijk ontkend.


Heeft u een vraag?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren of neem een kijkje in onze Veelgestelde vragen.

Contact
aanmelden