Gebruiker
Kan de overheid beslag leggen op ons spaargeld ? placeholder

De 'noodwet financieel verkeer' (een wet uit 1978 in Nederland) kan in de toekomst geactiveerd worden waarmee er beslag gelegd wordt op de financiën van alle burgers wanneer er een noodsituatie heerst

Bijvoorbeeld omdat het oorlog is, of omdat de overheidsschulden oplopen, omdat er een nieuwe uitzonderlijke situatie is, indien er een nieuwe epidemie uitbreekt,  of omdat een grootschalige cyberaanval is uitgevoerd, omdat de overheid de intresten op de schulden niet meer kan betalen, ... 

Kortom de overheid kan bij vele situaties de noodwet activeren.

Via deze wet kunnen een lange waslijst aan maatregelen genomen worden zoals kredietbeperkingen die ingesteld worden. 

Geldafhalingen die beperkt worden. Het digitale geldverkeer kan worden ingeperkt. 

Er kan volgens deze wet zelfs noodgeld in omloop gebracht worden en nieuw wettig betaalmiddel worden (artikel 7,8,9,10 en 11 uit de noodwet financieel verkeer). 

Er is mogelijkheid tot sluiting van de banken (bank holiday), 

beperkingen van je bankbeleggingen, et cetera ... 

Wat niet onbelangrijk om weten is. Deze noodwet werd destijds opgesteld rond de gedachte: hoe moet de overheid handelen als het opnieuw oorlog wordt... ?

Ab Flipse (expert in financiële claims) haalt dit aan in een interview van 2 jaar geleden. 

Luister vooral vanaf minuut 7 in het filmpje.


Is het nu oorlog? De noodwet is er alvast.

En de oorlog. Men pusht aardig in die richting.

Bovendien, er worden dit jaar plannen gemaakt om het staatsnoodrecht te herzien en vooral uit te breiden.

De Nederlandse overheid is "een grote inventarisatie aan het maken van de lacunes en knelpunten in het staatsnoodrecht en crisisrecht".

Zo staat het in een beleidsnota van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

 

In mensentaal? 

De overheid wil het noodrecht moderniseren en uitbreiden. 

Dit betekent zoals altijd dat er méér, veel meer regels en wetten zullen worden opgesteld die van de ene dag op de andere plots uitgevaardigd kunnen worden.

Nood breekt wet ? 

Het lijkt er eerder op dat een door de overheid zelf gecreëerde crisis en de daaropvolgende nood voor méér wetten zal zorgen !

Kortom, de overheid bereidt zich voor op wat komen kan. 

Doe jij dat ook ?


met vriendelijke maar ook voorbereidende groeten,

Jeroen Vandamme


Bronnen:

Ab Flipse (expert in financiële claims)

https://www.youtube.com/watch?v=tBgUH5YFdxE

Bekijk de wetgeving in Nederland ???????? 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003173

Plannen tot verdere herziening van het Nederlandse staatsnoodrecht in 2024.

https://www.eerstekamer.nl/.../f=/vm7dfa3cqnq6_opgemaakt.pdf


Heeft u een vraag?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren of neem een kijkje in onze Veelgestelde vragen.

Contact
aanmelden